Miranda Lyceum Lustrumboek nu verkrijgbaar

In november 2016 is in verband met het 50 jarig bestaan van het Miranda Lyceum een jubileumboek uitgegeven. In dit boek kan de lezer als in een tijdmachine 50 jaren Lyco 1 herbeleven. In het boek is tevens een lijst opgenomen van alle geslaagden in de afgelopen 50 jaar. Het Lustrumboek is hier verkrijgbaar:

Hoe is het boek te verkrijgen?
– In Suriname: bij een donatie vanaf SRD75,- bij de administratie van het Miranda Lyceum.

– In Nederland: bij een donatie vanaf €25,-
Het boek wordt dan per post naar u verstuurd.

Doneren in Nederland kan via rekening nr NL78RABO0312899602 t.n.v. OVOS (Stichting Ondersteuning Voortgezet Onderwijs Suriname). Voor het ontvangen van het lustrum boek kunt u een email sturen naar: info@mirandalyceum.org
Vermeld in de mail uw naam, adres en het bankrekeningnummer vanaf waar de donatie gedaan zal worden.

Door in Nederland te doneren helpt u als Lyco diaspora de kwaliteit van het onderwijs op het Miranda Lyceum verder te verbeteren. Elk bedrag is welkom. U mag natuurlijk ook overwegen een maandelijkse donatie te doen.

Waarvoor wordt mijn donatie gebruikt?
Uw donatie wordt gebruikt om projecten op het Miranda Lyceum uit te voeren. Het doel van deze projecten is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op dit moment is in de pipeline het opzetten van practicum lokalen voor Natuurkunde en Geschiedenis.

Hoe weet ik dat mijn geld goed terecht komt?
-Donaties worden slechts gebruikt voor vooraf door de school opgestelde projecten. Elk project heeft een doelstelling, beschrijving, budget, en tijdsplanning. Alle gelden worden in Nederland door de stichting beheerd en aan de school vrijgegeven op het moment dat het project van start gaat.
-Alle donaties worden besteed aan projecten van de school. De enige kosten die in Nederland worden gemaakt zijn de verzendkosten van het boek naar donateurs en bankkosten.
-Er wordt jaarlijkse financieel verslag gedaan door Stichting OVOS. Deze rapportage wordt gepubliceerd op deze website (www.mirandalyceum.org) en wordt tevens ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wie zit in het bestuur van OVOS?
-Het bestuur van OVOS bestaat uit vrijwilligers die alle werk kosteloos uitvoeren (ook geen onkostenvergoeding of dergelijke).
-In het bestuur van OVOS hebben de volgende personen zitting:
o Voorzitter: Ajay Birdja (Lyceist van 1990-1993)
o Secretaris:Faizal Nabibaks (Lyceist van 1986-1989)
o Penningmeester: Shaira Kasi (Lyceist van 1990-1993)
o Lid: Kavita Jiawan (leerkracht Miranda Lyceum)

Wij zijn ook op zoek naar bestuursleden. Mocht u geinteresseerd zijn dan kunt u een email sturen naar info@mirandalyceum.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *